A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
30.4.2024
Dodatok č. 2 - Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. 066/2023
1. východoslovenská OZV, s.r.o.
Detail zmluvy 066/2023
Číslo 066/2023
Zmluvná strana 1 Vojnatina
Zmluvná strana 1 IČO 00325961
Zmluvná strana 2 1. východoslovenská OZV, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 53021665
Názov Dodatok č. 2 - Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. 066/2023
Predmet Dodatok č. 2 - Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. 066/2023
Dátum uzavretia 30.4.2024
Dátum zverejnenia 30.4.2024
Dátum účinnosti 1.5.2024
Uzatvoril Silvia Ihnatová
25.4.2024
Dohoda o splátkach
Orange Slovensko, a.s.
Detail zmluvy A20162415
Číslo A20162415
Zmluvná strana 1 Obec Vojnatina
Zmluvná strana 2 Orange Slovensko, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35697270
Názov Dohoda o splátkach
Predmet Dohoda o splátkach
Dátum uzavretia 23.4.2024
Dátum zverejnenia 25.4.2024
Dátum účinnosti 26.4.2024
25.4.2024
Dodatok k Zmluve o spokytovaní verejne dostupných služieb
Orange Slovensko, a.s.
Detail zmluvy A2062415
Číslo A2062415
Zmluvná strana 1 Obec Vojnatina
Zmluvná strana 1 IČO 00325961
Zmluvná strana 2 Orange Slovensko, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35697270
Názov Dodatok k Zmluve o spokytovaní verejne dostupných služieb
Predmet Dodatok k Zmluve o spokytovaní verejne dostupných služieb
Dátum uzavretia 23.4.2024
Dátum zverejnenia 25.4.2024
Dátum účinnosti 26.4.2024
16.4.2024
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu
Komunálna poisťovňa, a.s.
Detail zmluvy 5190065944
Číslo 5190065944
Zmluvná strana 1 Obec Vojnatina
Zmluvná strana 1 IČO 00325961
Zmluvná strana 2 Komunálna poisťovňa, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31595545
Názov Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu
Predmet Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu
Dátum uzavretia 5.4.2024
Dátum zverejnenia 16.4.2024
27.3.2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2014/331
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Detail zmluvy 2024/331
Číslo 2024/331
Zmluvná strana 1 Obec Vojnatina, Vojnatina 124,072 61
Zmluvná strana 1 IČO 00325961
Zmluvná strana 2 Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Zmluvná strana 2 IČO 00151742
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2014/331
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2014/331
Dátum uzavretia 25.3.2024
Dátum zverejnenia 27.3.2024
Dátum účinnosti 28.3.2024
Uzatvoril Silvia Ihnatová
21.3.2024
Podpora udržania pracovných návykov - PUPN 2
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Detail zmluvy 24/42/054/42
Číslo 24/42/054/42
Zmluvná strana 1 Obec Vojnatina
Zmluvná strana 1 IČO 00325961
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda Číslo: 24/42/054/42 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obce a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Predmet Podpora udržania pracovných návykov - PUPN 2
Dátum uzavretia 20.3.2024
Dátum zverejnenia 21.3.2024
Dátum účinnosti 22.3.2024
Uzatvoril Silvia Ihnatová
12.2.2024
N á v r h DODATOK č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu uzavretej podľa § 20a Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zo dňa 31.12.2015
neuvedený
Detail zmluvy DODATOK č.
Číslo DODATOK č.
Názov N á v r h DODATOK č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu uzavretej podľa § 20a Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zo dňa 31.12.2015
Predmet N á v r h DODATOK č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu uzavretej podľa § 20a Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zo dňa 31.12.2015
Dátum zverejnenia 12.2.2024
25.1.2024
Dodatok č.1 k PUPN
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dodatok č.1 k PUPN
Dátum zverejnenia 25.1.2024
25.1.2024
Dohoda č.23
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dohoda č.23
Dátum zverejnenia 25.1.2024
21.10.2022
Dohoda §10
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dohoda §10
Dátum zverejnenia 21.10.2022
19.9.2022
Dohoda §12
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dohoda §12
Dátum zverejnenia 19.9.2022
30.3.2022
Dohoda-Fura
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dohoda-Fura
Dátum zverejnenia 30.3.2022
23.2.2022
ZMLUVA O DIELO 24
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet ZMLUVA O DIELO 24
Dátum zverejnenia 23.2.2022
21.2.2022
Fura-príloha k zmluve
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Fura-príloha k zmluve
Dátum zverejnenia 21.2.2022
28.12.2021
Dodatok Fura
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dodatok Fura
Dátum zverejnenia 28.12.2021
22.11.2021
Dodatok k zmluve o poskyt.verj.služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dodatok k zmluve o poskyt.verj.služieb
Dátum zverejnenia 22.11.2021
21.10.2021
Dohoda §12
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dohoda §12
Dátum zverejnenia 21.10.2021
30.9.2021
Dohoda_§12_Vojnatina_1.10.2020-30.9.2021 (2)
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dohoda_§12_Vojnatina_1.10.2020-30.9.2021 (2)
Dátum zverejnenia 30.9.2021
13.9.2021
Dohoda VPP sep.2021
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dohoda VPP sep.2021
Dátum zverejnenia 13.9.2021
13.9.2021
Zmluva o poskytovaní auditorských a poradenských služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o poskytovaní auditorských a poradenských služieb
Dátum zverejnenia 13.9.2021