A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
25.1.2023
VZN č.1-2023 o miestnych daniach a o poplatku
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2023
Názov VZN č.1-2023 o miestnych daniach a o poplatku
25.1.2022
Návrh VZN č.2 2022 o miestnych daniach a o poplatku
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2022
Názov Návrh VZN č.2 2022 o miestnych daniach a o poplatku
25.1.2022
VZN č.12022-Určenie školského obvodu
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2022
Názov VZN č.12022-Určenie školského obvodu
25.1.2021
VZN č.2 2021 o evidencií, držbe a pohybe psov
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2021
Názov VZN č.2 2021 o evidencií, držbe a pohybe psov
25.1.2021
VZN č.1 2021 o miestnych daniach a o poplatku
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2021
Názov VZN č.1 2021 o miestnych daniach a o poplatku
25.1.2017
VZN č. 2 2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2017
Názov VZN č. 2 2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
25.1.2017
VZN č.12017 o vyhlásení záväznej časti spoločného ÚPN-O
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2017
Názov VZN č.12017 o vyhlásení záväznej časti spoločného ÚPN-O
25.1.2016
VZN č.12016 o nakladaní s kom. odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2016
Názov VZN č.12016 o nakladaní s kom. odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
25.1.2015
VZN č. 2 2015 o poplatkoch za úkony a služby
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2015
Názov VZN č. 2 2015 o poplatkoch za úkony a služby
25.1.2014
VZN č.12014 o spôsobe náhrad. zásobovania vodou a náhrad. odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní žúmp
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2014
Názov VZN č.12014 o spôsobe náhrad. zásobovania vodou a náhrad. odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní žúmp
25.1.2013
VZN č.1 2013 o vylepovaní volebných plagátov
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2013
Názov VZN č.1 2013 o vylepovaní volebných plagátov
25.1.2012
VZN č.3 2012o spôsobe vykonania miestneho referenda
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2012
Názov VZN č.3 2012o spôsobe vykonania miestneho referenda