A
A
A

O obci

 Obec sa nachádza v severovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny, v strednej časti údolia Kruhovského potoka, na miernom južnom svahu pohoria Vihorlatských vrchov. Zo severovýchodu ju chráni masív Popriečného vrchu, obzor na severozápade uzatvára línia Vihorlatu s obrysmi Sninského kameňa a na juh sa rozprestierajú roviny  Východoslovenskej nížiny.

     Spoločné hranice sú s katastrami obcí Tibava, Orechová, Kolibabovce, Porúbka a Priekopa.

     Nadmorská výška stredu obce je okolo 130 m, v chotári 113-205 m.. Celková rozloha obce je 769 ha. Počet stálych obyvateľov pri poslednom sčítaní bol 242.