A
A
A

Dôležité kontakty

PORUCHOVÉ SLUŽBY:

  • Elektrina: 0850 123 333, 0800 175 660 (verejné osvetlenie)
  • Plyn: 055-622 76 47, 055-622 19 15 (dispečing Košice)
  • Voda: 056-652 23 13 (v pracovných dňoch), 056-644 10 61 (dispečing Michalovce)
  • Ohlasovňa porúch tel. prípojok: 12 129

ÚRADY A INŠTITÚCIE: