A
A
A

Kontakt

OBECNÝ ÚRAD  VOJNATINA

VOJNATINA 124

PORÚBKA 07261

Starostka obce: Silvia Ihnatová

tel. :  +421566522353 ,+421915893827,

e-mail : ocuvojnatina@minet.sk

IČO: 00325961,DIČ:2020752525

 

Pracovníčka OcÚ : Mgr. Darina Gengeľová

 

Ú R A D N É    H O D I N Y

Pondelok : 7.30 – 15.00

Utorok :    7.30 – 15.00

Streda :    7.30 – 15.00

Štvrtok :   NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok :    7.30 – 15.00

Obedňajšia prestávka 12.00 – 12.30

 

Samosprávny kraj: Košický Okres: Sobrance Región: Zemplínsky Počet obyvateľov: 232 Rozloha: 768,7787 ha Prvá písomná zmienka: v roku 1336 .

 

Kompetencie:
Obec Vojnatina je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

www.dobraobec.sk

Dobraobec s.r.o.
Švermova 1085/40
073 01 Sobrance
Slovenská republika

 

e-mail: info@dobraobec.sk