A
A
A

Všeobecné dokumenty

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
25.1.2023
Záverečné stanovisko Košice
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2023
Názov Záverečné stanovisko Košice
25.1.2023
Program hos.rozvoja a soc.rozvoja KSK 2023-2027
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2023
Názov Program hos.rozvoja a soc.rozvoja KSK 2023-2027
25.1.2023
Územná stratégia
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2023
Názov Územná stratégia
25.1.2022
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2026
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2022
Názov Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2026
25.1.2022
Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2022
Názov Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda
25.1.2022
ŽP 6-01-Údaje o komunálnom odpade za rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2022
Názov ŽP 6-01-Údaje o komunálnom odpade za rok 2021
25.1.2021
Fura-dodatok oleje
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2021
Názov Fura-dodatok oleje
25.1.2021
Certifikát Natur-pack
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2021
Názov Certifikát Natur-pack
25.1.2020
Prehlasenie-na webstránke-odpady
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2020
Názov Prehlasenie-na webstránke-odpady
25.1.2018
Výzva na predkladanie ponúk ,, Výstavba detského ihriska v obci Vojnatina,,
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2018
Názov Výzva na predkladanie ponúk ,, Výstavba detského ihriska v obci Vojnatina,,
25.1.2018
Vojnatina – oprava miestnej komunikácie
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2018
Názov Vojnatina – oprava miestnej komunikácie
25.1.2016
Oznámenie o prerokovaní konceptu spoločného Územného plánu obci
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2016
Názov Oznámenie o prerokovaní konceptu spoločného Územného plánu obci
25.1.2016
Udelenie súhhlasu na žiadosť o výrub stromu-oznámenie o začatí konania
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2016
Názov Udelenie súhhlasu na žiadosť o výrub stromu-oznámenie o začatí konania
25.1.2015
Dohoda 237/2015 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2015
Názov Dohoda 237/2015 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
25.1.2015
Oznámenie i začatí konania a pozvánka na miestne šetrenie
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2015
Názov Oznámenie i začatí konania a pozvánka na miestne šetrenie
25.1.2014
Výberové konanie na obsadenie miesta ,,Hlavný kontrolór Obce Vojnatina,,
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2014
Názov Výberové konanie na obsadenie miesta ,,Hlavný kontrolór Obce Vojnatina,,
25.1.2013
Výberové konanie na obsadenie miesta ,,Hlavný kontrolór Obce Vojnatina,,
Detail dokumentu
Dátum 25.1.2013
Názov Výberové konanie na obsadenie miesta ,,Hlavný kontrolór Obce Vojnatina,,