A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
25.1.2024
Odvolanie z kandidatúry-oznámenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2024
Názov Odvolanie z kandidatúry-oznámenie
25.1.2024
zoznam zaregistrovanych kandidatov na predsedu KSK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2024
Názov zoznam zaregistrovanych kandidatov na predsedu KSK
25.1.2024
vo-c-9-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-z-ksk
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2024
Názov vo-c-9-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-z-ksk
25.1.2024
rozhodnutie o vyhlásení volieb orgánov samosprávnych krajov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2024
Názov rozhodnutie o vyhlásení volieb orgánov samosprávnych krajov
25.1.2024
Informácia pre voliča-voľby do orgánov samosprávnych krajov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2024
Názov Informácia pre voliča-voľby do orgánov samosprávnych krajov
25.1.2024
Oznámenie o prerokovaní návrhu SÚP obce Vojnatina
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2024
Názov Oznámenie o prerokovaní návrhu SÚP obce Vojnatina
25.1.2024
Prerokovanie konceptu Spoločného Územného plánu obcí Tibava, Vojnatina a Kolibabovce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2024
Názov Prerokovanie konceptu Spoločného Územného plánu obcí Tibava, Vojnatina a Kolibabovce
25.1.2024
Oznámenie- záverečné stanovisko Plynovod Poľsko-Slovensko
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2024
Názov Oznámenie- záverečné stanovisko Plynovod Poľsko-Slovensko
25.1.2024
Zmluva o poskytovaní auditorkých služieb
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2024
Názov Zmluva o poskytovaní auditorkých služieb
25.1.2024
Oznámenie o obstarávaní spoločného územného plánu obci Tibava,
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2024
Názov Oznámenie o obstarávaní spoločného územného plánu obci Tibava,
25.1.2024
Oznámenie o strategickom dokumente PHSR KSK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2024
Názov Oznámenie o strategickom dokumente PHSR KSK
25.1.2024
Oznámenie o strategickom dokumente spoločného územného plánu obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2024
Názov Oznámenie o strategickom dokumente spoločného územného plánu obce
25.1.2024
Voľby do NR SR-Informácia pre voliča
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2024
Názov Voľby do NR SR-Informácia pre voliča
25.1.2024
Vyhlásenie volieb do NR SR 2015
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2024
Názov Vyhlásenie volieb do NR SR 2015
25.1.2024
Udelenie súhhlasu na žiadosť o výrub stromu-oznámenie o začatí konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2024
Názov Udelenie súhhlasu na žiadosť o výrub stromu-oznámenie o začatí konania
25.1.2024
Oznámenie o prerokovaní zadania SÚPO
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2024
Názov Oznámenie o prerokovaní zadania SÚPO