Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.6.2024
Názov Zápisnica OkVK z volieb do EP
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
10.6.2024
Zápisnica OkVK z volieb do EP
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.6.2024
Názov Zápisnica OkVK z volieb do EP
25.1.2024
Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2024
Názov Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OZ
25.1.2024
Verejné zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2024
Názov Verejné zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav
25.1.2024
Informácia k vykonaniu pozemkových úprav
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2024
Názov Informácia k vykonaniu pozemkových úprav
25.1.2024
Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2024
Názov Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav
25.1.2024
Triedený odpad
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2024
Názov Triedený odpad
25.1.2024
Oznámenia a pozvánka
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2024
Názov Oznámenia a pozvánka
25.1.2024
Výzva VSD
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2024
Názov Výzva VSD
25.1.2024
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov-1
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2024
Názov Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov-1
25.1.2024
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov-2
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2024
Názov Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov-2
25.1.2024
Úroveň vytriedenia KO za rok 2020
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2024
Názov Úroveň vytriedenia KO za rok 2020
25.1.2024
Oznámenie k celoplošnému testovaniu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2024
Názov Oznámenie k celoplošnému testovaniu
25.1.2024
Harmonogram príchodu občanov obce Vojnatina na odberné miest1
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2024
Názov Harmonogram príchodu občanov obce Vojnatina na odberné miest1
25.1.2024
Výrub drevin-Oznámenie o začatí konania a pozvánka na miestne šetrenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2024
Názov Výrub drevin-Oznámenie o začatí konania a pozvánka na miestne šetrenie
25.1.2024
Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2024
Názov Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
25.1.2024
Oznámenie – Správa o hodnotení strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility KSK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2024
Názov Oznámenie – Správa o hodnotení strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility KSK
25.1.2024
Výberové konanie na HK v r. 2019
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2024
Názov Výberové konanie na HK v r. 2019
25.1.2024
Plán udržateľnej mobility KSK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2024
Názov Plán udržateľnej mobility KSK
25.1.2024
Oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2024
Názov Oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“
25.1.2024
Oznámenie o zmene strateg.dokumentu RIUS KSK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2024
Názov Oznámenie o zmene strateg.dokumentu RIUS KSK