A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
25.1.2015
Zmluva o dielo č.151215-MST-4-2
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo č.151215-MST-4-2
Dátum zverejnenia 25.1.2015
25.1.2015
Zmluva o dielo č.151215-MST-4-1
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo č.151215-MST-4-1
Dátum zverejnenia 25.1.2015
25.1.2015
Licenčná zmluva na progr.INFOKAT
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Licenčná zmluva na progr.INFOKAT
Dátum zverejnenia 25.1.2015
25.1.2015
Dodatok č.1-Zmluva o pripojení k IS DCOM 2015
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dodatok č.1-Zmluva o pripojení k IS DCOM 2015
Dátum zverejnenia 25.1.2015
25.1.2015
Zmluva o dielo č.250315-MST-4
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo č.250315-MST-4
Dátum zverejnenia 25.1.2015
25.1.2015
Zmluva o dielo Dankaninová
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo Dankaninová
Dátum zverejnenia 25.1.2015
25.1.2015
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Dátum zverejnenia 25.1.2015
25.1.2014
ÚPSVaR- menšie obecné služby 2014
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet ÚPSVaR- menšie obecné služby 2014
Dátum zverejnenia 25.1.2014
25.1.2014
Príkazná zmluva 2014
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Príkazná zmluva 2014
Dátum zverejnenia 25.1.2014
25.1.2014
Poistná zmluva-skupinové úrazové poistenie 30-6-2014
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Poistná zmluva-skupinové úrazové poistenie 30-6-2014
Dátum zverejnenia 25.1.2014
25.1.2014
Poistná zmluva -skupinové úrazové poistenie 31-1-2014
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Poistná zmluva -skupinové úrazové poistenie 31-1-2014
Dátum zverejnenia 25.1.2014
25.1.2014
ÚPSVaR-Dohoda o pomoci v hmotnej nudzi 2014
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet ÚPSVaR-Dohoda o pomoci v hmotnej nudzi 2014
Dátum zverejnenia 25.1.2014
25.1.2014
ÚPSVaR-menšie obecné služby 2014
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet ÚPSVaR-menšie obecné služby 2014
Dátum zverejnenia 25.1.2014
25.1.2014
Zmluva o dielo-AZ-Ro spol.s.r.o. Baškovce
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo-AZ-Ro spol.s.r.o. Baškovce
Dátum zverejnenia 25.1.2014
25.1.2014
Zmluva o vykonaní auditu 2014
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o vykonaní auditu 2014
Dátum zverejnenia 25.1.2014
25.1.2013
Dodatok k zmluve RWE Gas Slovensko s.r.o. 2013
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dodatok k zmluve RWE Gas Slovensko s.r.o. 2013
Dátum zverejnenia 25.1.2013
25.1.2013
Zmluva o prevode vlastníctva k hnuteľnému majetku
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o prevode vlastníctva k hnuteľnému majetku
Dátum zverejnenia 25.1.2013
25.1.2013
Zmluva o dodávke pitnej vody
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dodávke pitnej vody
Dátum zverejnenia 25.1.2013
25.1.2013
Zmluva o dielo 1-2013
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo 1-2013
Dátum zverejnenia 25.1.2013
25.1.2013
Zmluva o bežnom účte
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o bežnom účte
Dátum zverejnenia 25.1.2013