A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
25.1.2018
Zmluva o dielo- Detské ihrisko
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo- Detské ihrisko
Dátum zverejnenia 25.1.2018
25.1.2017
Zmluva s ÚPSVaR
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva s ÚPSVaR
Dátum zverejnenia 25.1.2017
25.1.2017
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Dátum zverejnenia 25.1.2017
25.1.2017
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Dátum zverejnenia 25.1.2017
25.1.2017
Zmluva o dielo č.2/2017
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo č.2/2017
Dátum zverejnenia 25.1.2017
25.1.2017
Zmluva o nájme 1/2017
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o nájme 1/2017
Dátum zverejnenia 25.1.2017
25.1.2016
Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k informačnému systému DCOM
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k informačnému systému DCOM
Dátum zverejnenia 25.1.2016
25.1.2016
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dátum zverejnenia 25.1.2016
25.1.2016
Zmluva s ÚPSVaR
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva s ÚPSVaR
Dátum zverejnenia 25.1.2016
25.1.2016
Dodatok č.4 k zmluve o úvere
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dodatok č.4 k zmluve o úvere
Dátum zverejnenia 25.1.2016
25.1.2016
Zmluva so Slovgram
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva so Slovgram
Dátum zverejnenia 25.1.2016
25.1.2016
Zmluva o zriadení spol.obec.úradu
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o zriadení spol.obec.úradu
Dátum zverejnenia 25.1.2016
25.1.2016
Zmluva o dielo Antes plus
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo Antes plus
Dátum zverejnenia 25.1.2016
25.1.2016
Zmluva o poskytovaní auditorkých služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o poskytovaní auditorkých služieb
Dátum zverejnenia 25.1.2016
25.1.2016
Zmluva o dielo –stav.dozor
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo –stav.dozor
Dátum zverejnenia 25.1.2016
25.1.2016
Zmluva o nájme
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o nájme
Dátum zverejnenia 25.1.2016
25.1.2015
Zmluva o výpožičke majetku štátu
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o výpožičke majetku štátu
Dátum zverejnenia 25.1.2015
25.1.2015
Zmluva o pripojení k IS DCOM
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o pripojení k IS DCOM
Dátum zverejnenia 25.1.2015
25.1.2015
Zmluva o pripojení k IS DCOM 2015
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o pripojení k IS DCOM 2015
Dátum zverejnenia 25.1.2015
25.1.2015
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Dátum zverejnenia 25.1.2015