A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
25.1.2020
Dodatok ku zmluve o dielo
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dodatok ku zmluve o dielo
Dátum zverejnenia 25.1.2020
25.1.2020
Dohoda s úradom prace a obcou 2020
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dohoda s úradom prace a obcou 2020
Dátum zverejnenia 25.1.2020
25.1.2020
Zmluva o dielo č.042020
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo č.042020
Dátum zverejnenia 25.1.2020
25.1.2020
Zmluva o výpožičke so ŠÚ SR-SODB 2021
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o výpožičke so ŠÚ SR-SODB 2021
Dátum zverejnenia 25.1.2020
25.1.2019
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
Dátum zverejnenia 25.1.2019
25.1.2019
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
Dátum zverejnenia 25.1.2019
25.1.2019
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
Dátum zverejnenia 25.1.2019
25.1.2019
Zmluva o dielo -vybudovanie parkoviska pri DS
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo -vybudovanie parkoviska pri DS
Dátum zverejnenia 25.1.2019
25.1.2019
Zmluva o dielo -oplotenie cintorína
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo -oplotenie cintorína
Dátum zverejnenia 25.1.2019
25.1.2019
Poistna zmluva-menšie obec.služby
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Poistna zmluva-menšie obec.služby
Dátum zverejnenia 25.1.2019
25.1.2019
Dodatok k zmluve o poskyt. verej.služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dodatok k zmluve o poskyt. verej.služieb
Dátum zverejnenia 25.1.2019
25.1.2019
Dodatok č.2 k zmluve o zab.systému združ. nakladania s odpadmi
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dodatok č.2 k zmluve o zab.systému združ. nakladania s odpadmi
Dátum zverejnenia 25.1.2019
25.1.2018
Dodatok č.1.k zmluve o zabezpečení.systému združeného nakladania s odpadmi
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dodatok č.1.k zmluve o zabezpečení.systému združeného nakladania s odpadmi
Dátum zverejnenia 25.1.2018
25.1.2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku PPA
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku PPA
Dátum zverejnenia 25.1.2018
25.1.2018
Zmluva-GDPR
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva-GDPR
Dátum zverejnenia 25.1.2018
25.1.2018
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finanančného príspevku PPA
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finanančného príspevku PPA
Dátum zverejnenia 25.1.2018
25.1.2018
Zmluva o dielo -oprava MK
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o dielo -oprava MK
Dátum zverejnenia 25.1.2018
25.1.2018
Zmluva o MUU-Prima banka
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o MUU-Prima banka
Dátum zverejnenia 25.1.2018
25.1.2018
Zmluva o MUE-Prima banka
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva o MUE-Prima banka
Dátum zverejnenia 25.1.2018
25.1.2018
Zmluva s Úradom vlády SR o poskytnutí dotácie na podporu rozvoj
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluva s Úradom vlády SR o poskytnutí dotácie na podporu rozvoj
Dátum zverejnenia 25.1.2018